გიორგი თაქთაქიშვილი

მმართველი პარტნიორი, პატენტრწმუნებული, ადვოკატი


Email
taktakishvili@mikadze.ge

ნიკოლოზ გოგილიძე

დირექტორი, პატენტრწმუნებული, ადვოკატი


Email
gogilidze@mikadze.ge

ალექსანდრე გეგეჭკორი

პარტნიორი, პატენტრწმუნებული


Email
gegetchkori@mikadze.ge

გოჩა ჯანელიძე

პატენტმცოდნე


Email
janelidze@mikadze.ge

მზია ფანჩვიძე

სასაქონლო ნიშნების მთავარი ექსპერტი


Email
panchvidze@mikadze.ge

გიორგი ცატავა

ადვოკატი


Email
tsatava@mikadze.ge

თამარ გეგეჭკორი

პატენტრწმუნებული
ადვოკატი


Email
t.gegetchkori@mikadze.ge

სოფიო კუტალაძე

სასაქონლო ნიშნების სპეციალისტი


Email
kutaladze@mikadze.ge