საბაჟო შეჩერების შედეგად განადგურდა დიდი რაოდენობით ბრენდირებული კონტრაფაქციული საქონელი

IMG_0168_optimized

2020 წლის ივლისის თვეში შემოსავლების სამსახურის საბაჟო დეპარტამენტმა შეაჩერა ტანსაცმლისა და აქსესუარების ფართოდ ცნობილი საერთაშორისო მწარმოებლის სასაქონლო ნიშნებით ნიშანდებული 11,300 ერთეულზე მეტი მამაკაცის ტრუსი, რომლის იმპორტირებაც ხორციელდებოდა თურქეთიდან. ნიშნის მფლობელსა და იმპორტიორს შორის შედგა შეთანხმება კონტრაფაქციული საქონლის განადგურების თაობაზე. კონტრაფაქციული საქონელი განადგურებულ იქნა მ.წ. 07 აგვისტოს.

MGT