ჩვენ გვაქვს მნიშვნელოვანი გამოცდილება საავტორო და მომიჯნავე უფლებების დაცვასა და განხორციელებაში. MGT ქმნის დამკვეთის მოთხოვნებზე მორგებულ პროგრამებს ლიცენზირების, დაცვისა და აღსრულებისთვის. ჩვენი კლიენტები ფლობენ საავტორო უფლებას კომპიუტერულ პროგრამებზე, დიზაინებზე, გამოცემებზე, კატალოგებზე, მონაცემთა ბაზებზე, ხელოვნების სხვა სახის ნაწარმოებებზე. ჩვენი გამოცდილება საავტორო და მომიჯნავე უფლებების დაცვის საკითხებში ვრცელდება სხვადასხვა პროდუქტებსა და ბაზრებზე.

MGT