ინტელექტუალურ საკუთრებასთან დაკავშირებული დავების წარმოება და სტრატეგიის შემუშავება წარმოადგენს MGT-ს ყველაზე ძლიერ მხარეს. ჩვენს კომპანიას გააჩნია საქართველოში ინტელექტუალურ საკუთრებასთან დაკავშირებული სასამართლო დავების წარმოების ყველაზე დიდი გამოცდილება, რაც უკავშირდება პატენტებს, სასაქონლო ნიშნებს, საავტორო უფლებებსა და დიზაინებს. ჩვენ, ასევე, ვმონაწილეობთ უფრო მეტ ინტელექტუალურ საკუთრებასთან დაკავშირებულ სასამართლო დავებში, ვიდრე ნებისმიერი სხვა იურიდიული კომპანია საქართველოში. ჩვენი გამოცდილი გუნდი სთავაზობს კლიენტებს დავების წარმოების წარმატებულ სტრატეგიებს, რომელიც თანხვედრაშია მათი ბიზნესის მიზნებთან. ჩვენი ადვოკატები მონაწილეობდნენ ინტელექტუალურ საკუთრებასთან დაკავშირებულ თითქმის ყველა მნიშვნელოვან დავაში საქართველოში და მოგებული აქვთ ამ დავათა მნიშვნელოვანი ნაწილი.

MGT