ტრენინგები საქართველოს საბაჟო დეპარტამენტის ოფიცრებისთვის

02_07.07.2021 03_07.07.2021 04_07.07.2021 09_07.07.2021

2021 წლის 02 ივლისს ქ. ბათუმში, ხოლო 06 ივლისს ქ.  თბილისში, ჩვენი კომპანიის ხელმძღვანელმა გიორგი თაქთაქიშვილმა და ადვოკატმა გიორგი ცატავამ საქართველოს საბაჟო სამსახურების ოფიცრებისთვის ჩაატარეს გაერთიანებული ტრენინგი „ბაიერსდორფ აგ“-ს, „კოლგეიტ-პალმოლივ კომპანის“, „ზე პროქტერ & გემბელ კომპანის“ და „უნილევერ ნ.ვ.“-ს  სახელით. ტრენინგის მიზანი გახლდათ აღნიშნული კომპანიების ანტი-კონტრაფაქციული სტრატეგიის გაცნობა, ისევე როგორც, ორიგინალი და კონტრაფაქციული საქონლის განმასხვავებელი ნიშან-თვისებების შესახებ ინფორმაციის გაზიარება საბაჟო დეპარტამენტის წარმომადგენელთათვის.

MGT