ქ. ალმატიში და ქ. ბიშკეკში კომერციული სამართლის განვითარების პროგრამის (CLDP) და REACT-ის ორგანიზებით, სემინარი გაიმართა

Bishkek_1 Bishkek_2

2022 წლის 08-14 სექტემბერს ქ. ალმატიში და ქ. ბიშკეკში, კომერციული სამართლის განვითარების პროგრამის (CLDP) და REACT-ის ორგანიზებით, გაიმართა სემინარი, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო ჩვენმა პარტნიორმა, გიორგი თაქთაქიშვილმა.

სემინარი მიზნად ისახავდა საბაჟო სამსახურის ოფიცრების და სხვა დაინტერესებული პირების შესაძლებლობების განვითარებას სასაქონლო ნიშნების დაცვის, ისევე როგორც, კონკრეტული ბრენდების ორიგინალური და კონტრაფაქციული საქონლის იდენტიფიცირების მიმართულებით

MGT