გიორგი თაქთაქიშვილი

მმართველი პარტნიორი, პატენტრწმუნებული, ადვოკატი


ნიკოლოზ გოგილიძე

დირექტორი, პატენტრწმუნებული, ადვოკატი


ალექსანდრე გეგეჭკორი

პარტნიორი, პატენტრწმუნებული


გოჩა ჯანელიძე

პატენტმცოდნე


მზია ფანჩვიძე

სასაქონლო ნიშნების მთავარი ექსპერტი


თამარ გეგეჭკორი

პატენტრწმუნებული
ადვოკატი


გიორგი ფანცულაია

უფროსი იურისტი


სოფიო კუტალაძე

სასაქონლო ნიშნების სპეციალისტი