გიორგი თაქთაქიშვილი

მმართველი პარტნიორი, პატენტრწმუნებული, ადვოკატი


ნიკოლოზ გოგილიძე

დირექტორი, პატენტრწმუნებული, ადვოკატი


ალექსანდრე გეგეჭკორი

პარტნიორი, პატენტრწმუნებული


გოჩა ჯანელიძე

პატენტმცოდნე
მზია ფანჩვიძე

სასაქონლო ნიშნების მთავარი ექსპერტი


თამარ გეგეჭკორი

უფროსი იურისტი, პატენტრწმუნებული, ადვოკატი


გიორგი ფანცულაია

უფროსი იურისტი, ადვოკატი


მარიამ კეპულაძე

უფროსი იურისტი, სასაქონლო ნიშნების ექსპერტი


სოფიო კუტალაძე

სასაქონლო ნიშნების სპეციალისტი


MGT