სემინარი კომერციული სამართლის განვითარების პროგრამის (CLDP) და REACT-ის ორგანიზებით

2023 წლის 09-13 მარტს ქ. დუშანბესა და ქ. ტაშკენტი, კომერციული სამართლის განვითარების პროგრამის (CLDP) და REACT-ის ორგანიზებით, გაიმართა სემინარი, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო ჩვენმა პარტნიორმა, გიორგი თაქთაქიშვილმა. სემინარი მიზნად ისახავდა საბაჟო სამსახურის ოფიცრების და უფლების მფლობელების ერთ სივრცეში თავმოყრას სასაქონლო ნიშნების დაცვის, ისევე როგორც, კონკრეტული ბრენდების ორიგინალური და კონტრაფაქციული საქონლის იდენტიფიცირების მეთოდების განხილვას. ჩვენ მოხარული ვართ, რომ გიორგი თაქთაქიშვილს, ასევე, ჰქონდა შესაძლებლობა ესაუბრა საქართველოს საბაჟო სამსახურის და სასამართლოების პრაქტიკაზე.

MGT