ახალი ამბები

მოცემული ცვლილებებით, შესრულდა საქართველოსა და ევროპის საპატენტო ორგანიზაციას (EPO) შორის გაფორმებული ევროპული პატენტების ვალიდაციის შესახებ შეთანხმების (ვალიდაციის შეთანხმება) ძალაში შესვლისათვის აუცილებელი ვალდებულები.

ცვლილებების თანახმად, განმცხადებლებს შესაძლებლობა ექნებათ განახორციელონ მათი ევროპული პატენტების ვალიდაცია საქართველოში. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველო არ არის „ევროპის საპატენტო კონვენციის“ (EPC) წევრი ქვეყანა, ვალიდირებულ ევროპულ პატენტებს საქართველოს ტერიტორიაზე ექნებათ იგივე იურიდიული ძალა, რაც ქართულ პატენტებს.

ასევე, მიღებული ცვლილებების მიზანს, საქართველოს საპატენტო კანონის „ევროპის საპატენტო კონვენციასთან“, ევროკავშირის ქვეყნების კანონმდებლობასა და „საპატენტო კანონის შესახებ საერთაშორისო შეთანხმებასთან“ (PLT) შესაბამისობაში მოყვანა წარმოადგენდა.

კერძოდ, დაზუსტდა პატენტუნარიანობის კრიტერიუმები და გამონაკლისები, ასევე გამომგონებლისა და პატენტმფლობელის უფლებებთან დაკავშირებული საკითხები.

ამასთან, კანონმა გაითვალისწინა ახალი თავი, რაც არეგულირებს პატენტრწმუნებულთა ინსტიტუტს. კერძოდ, 2025 წლის პირველი იანვრიდან უცხოელი განმცხადებლებისთვის აუცილებელი გახდება საქმისწარმოების წარმართვა საქპატენტში რეგისტრირებული პატენტრწმუნებულის მეშვეობით.

ხოლო, რაც შეეხება ვალიდაციის შეთანხმების ძალაში შესვლის თარიღს, აღნიშნული ცნობილი გახდება ქართულ მხარესა და  EPO-ს შორის გასამართი კონსულტაციების შედეგად.

 

ივნისი 5, 2023

საქართველოს საპატენტო კანონში შეტანილი ცვლილებები ძალაშია

მოცემული ცვლილებებით, შესრულდა საქართველოსა და ევროპის საპატენტო ორგანიზაციას (EPO) შორის გაფორმებული ევროპული პატენტების ვალიდაციის შესახებ შეთანხმების (ვალიდაციის შეთანხმება) ძალაში შესვლისათვის აუცილებელი ვალდებულები. ცვლილებების თანახმად, განმცხადებლებს შესაძლებლობა […]
მაისი 18, 2023

საქართველოს პარლამენტმა მოახდინა საქართველოსა და ევროპის საპატენტო ორგანიზაციას (EPO) შორის ვალიდაციის შეთანხმების რატიფიცირება

2023 წლის 16 მაისს საქართველოს პარლამენტმა მოახდინა „საქართველოს მთავრობასა და ევროპის საპატენტო ორგანიზაციას შორის ევროპული პატენტების ვალიდაციის შესახებ“ შეთანხმების რატიფიცირება. ევროპული პატენტების ვალიდაციის შეთანხმების შესახებ მოლაპარაკებები […]
მარტი 25, 2023

სემინარი კომერციული სამართლის განვითარების პროგრამის (CLDP) და REACT-ის ორგანიზებით

2023 წლის 09-13 მარტს ქ. დუშანბესა და ქ. ტაშკენტი, კომერციული სამართლის განვითარების პროგრამის (CLDP) და REACT-ის ორგანიზებით, გაიმართა სემინარი, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო ჩვენმა პარტნიორმა, გიორგი თაქთაქიშვილმა. […]
იანვარი 17, 2023

კონტრაფაქციასთან ბრძოლის ზომებსა და სასაზღვრო დაცვის ღონისძიებებთან დაკავშირებული ტრენინგი

2022 წლის 24 და 26 ოქტომბერს, შესაბამისად, თბილისში და ბათუმში შემოსავლების სამსახურის საბაჟო დეპარტამენტის თანამშრომლებისთვის გაიმართა კონტრაფაქციასთან ბრძოლის ზომებსა და სასაზღვრო დაცვის ღონისძიებებთან დაკავშირებული ტრენინგი, რომელიც […]
MGT